Hastanemiz Doktorlarından Uzm. Dr. Nihan ŞIK Katıldığı Kongrelerdeki Sözel Sunumları İkincilik Ödülleri İle Taltif Edilmiştir.
03 Kasım 2021

13-16 Ekim 2021 tarihinde Antalya'da uluslararası katılımlı 17. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ve 13. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi'nde hastanemiz doktorlarından Uzm. Dr. Nihan ŞIK "Pediatrik Ön Kol Kırıklarında Redüksiyon Başarısını Öngörmede Ultrasonografinin Yeri" başlıklı sözlü bildiri alanında ikincilik ödülüne layık görülmüştür. Ayrıca Dr. ŞIK'ın, 14-17 Ekim tarihlerinde Antalya'da düzenlenen 13. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi'nde "Pediatrik Covid-19 Hastalığında TAM Reseptörleri, Protein S, Gas6 ile Hmgb1 Düzeylerinin Klinik, Laboratuvar Bulguları ve Prognoz İle İlişkisi" başlıklı sözel bildirisi de ikincilik ile ödüllendirilmiştir.

  • Nihan Şık 2.jpeg
  • Nihan Şık 3.jpeg
  • Nihan Şık 4.jpeg
  • Nihan Şık Kongre.jpeg