Klinik Hakkında
05 Eylül 2022

Aile Hekimliği, çocuk, genç, yaslı tüm bireylere hem koruyucu hem de tedavi edici sağlık hizmetleri sunan uzmanlık dalıdır. Aile hekimleri dahili, jinekolojik, çocuk sağlığı, ruhsal sorunlarla ilgili temel hastalıkları tedavi edici ve koruyucu sağlık bilgilerine sahip uzman doktorlardır.


Check-up (Peryodik Sağlık Muayeneleri) ile  neleri hedefliyoruz?

Öncelikle ailenizde ve sizde bulunan kronik hastalıkları, sürekli aldığınız tedavileri, geçirmiş olduğunuz ameliyatları öğrenerek size ait hasta profilimizi oluşturuyoruz. Yaşınız ve şikayetlerinizden yola çıkarak özellikle obezite, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, yüksek şeker, sık görülen kanserler ile ilgili uygun tetkik ve görüntüleme yöntemleriyle genel taramalarınızı yaparak mevcut sağlık durumunuzla ilgili sizi bilgilendiriyoruz. Sosyal hayatınıza uygun biçimde sağlıklı yaşam modelinin benimsenmesine yönelik beslenme, egzersiz ve yaşam tarzı programlarınızı belirliyoruz.


Kronik hastalıkların takibinde neler yapıyoruz?

Sizin önceden tanı konmuş kronik hastalıklarınızın hastalığa özgü tetkik ve görüntülemeler ile belli aralıklarla takibini ve tedavisini planlıyoruz. Toplumumuzda yaygın olan,

  • Hipertansiyon 
  • Diyabetes mellitus
  • Hiperlipidemi(kolesterol takibi)
  • Gastroözafageal reflü
  • Hipo-hipertiroidi gibi hastalıklarda uygun ilaç-doz seçimi ve yaşam tarzı değişimleri ile iyileşme sürecine katkıda bulunuyoruz.
  • Gebelik şüphesi 
  • Obezite takibi
  • Check-up -kontrol tetkik muayene