Sağlık Kurulu Başvurusu
01 Mart 2022

Sağlık Kuruluna 182 den randevu alarak başvuru yapabilirsiniz.

Müracaat

Sağlık Kurulu işlemleri  4 Mayıs 2005 tarihli resmi gazetede değişikliği yayınlanarak yürürlüğe giren Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğine göre yapılmaktadır. Müracaatta istenilen belgeler şunlardır ;

- Dilekçe (Memurluk, Öğretmenlik, Sözleşmeli Personel, Huzurevi, Yurt Dışı, Ehliyet, Evlat Edinme,   Öğrenci Olur, Yurda Kayıt, Özel Tertibatlı Araç, Özürlü Kimlik Kartı, Sosyal hizmetler bakıcı parası, Özel Özürlü Eğitim, ÖTV İndirimi, H Sınıfı Ehliyet, Tayine Esas Raporlarda dilekçe ile müracaat gerekmektedir. )

- Kurumlardan  Sağlık kurulu için sevk edilmişse  sevk evrakı ve resmi yazı.

- TC. Kimlik Numarası bulunan Kimlik Belgesi

İşleyiş Şekli

Sağlık Kuruluna başvuran kişilere matbu dilekçe formu doldurtulur, dilekçe  veya rapor evrak kayıttan geçirildikten sonra istemi ile ilgili yazılarının havalesi üzerine Sağlık Kurulu tarafından kayıtları yapılır. Muayene formu hazırlanıp  ilgili polikliniklerde muayenesi yapılmak üzere hazırlanan bu form kendilerine teslim edilir. Polikliniklerde muayenesi yapılıp muayene bulguları bu forma ve bilgi işlem sistemine işlenmesi sonucunda şahıs tekrar sağlık kuruluna gelir ve hakkında karar verilmek üzere kurulda görüşülerek  sonuca bağlanır. Bu esnada kurul gerekli görürse şahısları  yeniden sorgular ve  muayene edip kendileri ile ilgili son kararı vererek Sağlık Kurulu raporu tanzim eder. Bu raporun yazılımı sonu ve imzaları başhekimlik tasdiki yapıldıktan sonra kişilere ya da kurumlara teslim edilmektedir. Sağlık Kurulu raporunun teslim tarihi hakkında ilgili birim tarafından bilgi verilmektedir.

Sağlık kurulu heyet günleri; TSK, Jandarma ve Askeri Sağlık Kurulu başvuruları Cuma günü hariç her gün kabul edilmektedir, ilgililer  muayene formunu  teslim ettiği günü takip eden Çarşamba günü sağlık kuruluna çıkarılmaktadır.( Çarşamba günü en geç saat:12:00’a kadar formlar teslim edilmelidir).Diğer günler hafta içi hergün Sağlık Kurulu başvuruları kabul edilmektedir.(başvurular en geç saat 10:00’a kadar yapılmalıdır). İşlem sonrasında evraklar en geç saat 14:00’a kadar Sağlık Kuruluna teslim edilmelidir.

Verilen Sağlık Kurulu Rapor Çeşitleri

1-Tam Teşekküllü Raporlar

- Memurluk
- Sözleşmeli Personel
- Öğretmenlik
- Öğrenci olur
- Yurt Kayıt
- Polislik
- Yurt Dışı İşçi
- Evlat Edinme
- Huzur Evine Giriş
- Özel Güvenlik
- Silahlı Özel  Güvenlik
- Ateşleyici ve Patlayıcı Madde İşi
- Ehliyet
- Silah Ruhsatı

 Özürlü Raporları

- 2022 Malul Maaşı
- Vergi Muafiyeti
- ÖTV İndirimi
- Durum bildirir Rapor
- Özel Özürlü Eğitim için
- Özel Tertibatlı Araç
- Özürlü Kimlik Kartı
- H Sınıfı Ehliyet 
- Sakat iş için
- Vasi Tayini Raporu Ücretli (Mahkeme tarafından gönderilir)

2- Hakem Hastane Sıfatıyla Tetkik Edilen Raporlar

Yer : D Blok 1. KAT

İletişim : 0266460 40 00-4219