Çocuk Gelişimi Birimi
01 Mart 2022

Birimimiz F blok 1. katta  Çocuk Gelişimi uzmanları hastalarımıza hizmet vermektedir. Çocuk Hastalıkları Polikliniği tarafından yönlendirilen hastalarımıza bakmaktadır.


ÇOCUK GELİŞİMİ BİRİMİ

Hastanemizin Çocuk Gelişim Biriminde 3 Çocuk Gelişim Uzmanı görev yapmaktadır. Birimimize Uzman Hekimlerce yönlendirilen 0-18 yaş arasındaki çocukların zihinsel, dil, motor, öz bakım, sosyal ve duygusal gelişim alanları kendi alanımız doğrultusunda değerlendirilir.

0-6 yaş arasındaki çocukların bilişsel, dil, motor, davranışsal, sosyal ve duygusal alanları değerlendirmek için gelişimsel/psikometrik testler kullanılır. Uyguladığımız testler:

Ankara Gelişim Tarama Envanteri: 0-6 yaş arasındaki çocukların Dil-Bilişsel, İnce Motor, Kaba Motor, Sosyal-Özbakım becerilerini ölçen ve genel gelişim düzeyini bildiren bir testtir.

Denver II Gelişimsel Tarama Testi: 0 -6 yaş 6 ay arasındaki çocukların Kişisel Sosyal, İnce Motor, Dil, Kaba Motor becerilerini ölçen, Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Uzmanlarınca standardize edilmiş bir gelişim testidir.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi: 5 yaş 6 ay – 6 yaş arasındaki çocukların ilkokula uygunluklarını ölçen 100 itemlik bir testtir, zeka testi değildir.

ABC/Otizim Davranış Kontrol Listesi: 3-15 yaş arasındaki Yaygın Gelişimsel Bozukluk şüphesi ya da daha önceden Yaygın Gelişimsel Bozukluk tanısı almış çocuklara uygulanır.

M- Chat/ Değiştirilmiş Erken Çocukluk Otizm Tarama Ölçeği: 18 – 30/36 ay arasındaki çocuklara uygulanır, Yaygın Gelişimsel Bozukluk şüphesi olup olmadığını değerlendirir.

Aile danışmanlığı yapılan konular:

Gecikmiş konuşma, ses bozuklukları, kekemelik gibi dil gelişimi problemleri,

Kural koyma, sınır belirleme, günlük rutin program oluşturma,

Dikkat dağınıklığı, konsantrasyon problemleri,

Gelişim geriliği, öğrenme güçlükleri,

Aşırı hareketlilik,

Öfke nöbetleri, karşı gelme davranışları, inatçılık, saldırganlık, vb. uyum problemleri,

Boşanmış aile ve çocuğun sosyal duygusal uyum sağlama süreci,

Kaygı ve korkular,

Parmak emme-tırnak yeme, saç çekme vb,

Alt ıslatma(Enürezis),

Dışkı kaçırma(Enkoprezis),

Çocukluk dönemi mastürbasyonu,

Kardeş kıskançlığı

Yemek yeme, sofra düzeni,

Uyku düzeni,

Tuvalet alışkanlığının kazanım süreci ve yaşanabilecek problemlere uygun çözümler.

Uygulanan testler ve yapılan aile görüşmeler sonucunda normal gelişim gösteren ve gelişim geriliği olan çocuklarda değişen performans, ilgi ve gereksinimlerini belirlemek amacıyla gelişimleri belirli aralıklarla izlenir.

Çocuğun gelişimine uygun ortamın hazırlanmasında aile ya da çocuğun bakımını üstenen kişiler bilgilendirilir. Çocuğun gelişimini olumlu ya da olumsuz etkileyebilecek çevresel koşullar incelenir. Gelişimi en üst düzeyde destekleyici koşulların oluşturulmasında öneriler sunulur. 

Sağlıklı ve güvenli oyuncak, oyun, yazılı materyal gibi çocukların gelişimlerini destekleyici materyallerin tasarlanmasına danışmanlık yapılır. Uygun materyal seçiminde ailelere öneriler sunulur.