Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde "Balıkesir Cerrahi Sempozyumu II" Düzenlendi.
10 Haziran 2024

Balıkesir Cerrahi Hemşireliği Sempozyumu II Hastanemizde Gerçekleştirildi.

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Nuray ÖZIŞIK, Başhekimimiz Doç. Dr. Abdullah Osman KOÇAK, Ekonomi Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Filiz ÖĞCE AKTAŞ, Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sibel KARACA SİVRİKAYA, Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Sibel Ergün, TCAHD Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Dilek ÇAKIR UMAR ve Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesinden Prof. Dr. Meryem Yavuz van GIBRSBERGEN’in konuşmaları ile başlayan Cerrahi Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar temalı “Balıkesir Cerrahi Hemşireliği Sempozyumu II” hastanemiz tarafından başarı ile tamamlandı.

Sempozyumda oturum başkalığı yapan Prof. Dr. Filiz ÖĞCE AKTAŞ, Doç. Dr. Abdullah Osman KOÇAK, Prof. Dr. Sibel KARACA SİVRİKAYA, Hem. Fatma SEZER, Prof. Dr. Sibel ERGÜN, Hem. Nuray ÖZIŞIK, Doç. Dr. Esma ÖZŞAKER, Hem. Bahar KARADENİZLİ; sözlü sunum yapan Uzm. Hem. Bahtışen ÇAKMAK, Fzt. Sena KONUK, Prof. Dr. Arzu TUNA, Dr. Öğr. Üyesi Pınar ONGÜN, Dr. Öğr. Üyesi Gönül YILMAZ DÜNDAR, Uzm. Hem. Nihal YOLCU, Uzm. Hem. Selma ARIK, Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem KAYA’ya ve sempozyumda emeği geçen tüm personellerimize teşekkür ederiz. 


  • Balıkesir Cerrahi Sempozyumu 2
  • Balıkesir Cerrahi Sempozyumu 2
  • Balıkesir Cerrahi Sempozyumu 2
  • Balıkesir Cerrahi Sempozyumu 2
  • Balıkesir Cerrahi Sempozyumu 2
  • Balıkesir Cerrahi Sempozyumu 2
  • Balıkesir Cerrahi Sempozyumu 2
  • Balıkesir Cerrahi Sempozyumu 2
  • Balıkesir Cerrahi Sempozyumu 2
  • Balıkesir Cerrahi Sempozyumu 2