Doğum İstatistikleri
02 Kasım 2023


2020, 2021 ve 2022 Yıllarına Ait Doğum İstatistikleri

Doğum Sayıları/Oranları

2020

2021

2022

Normal Doğum Sayısı

1.941

1.592

1.489

Primer Sezeryan Sayısı

685

687

1.006

Sekonder Sezeryan Sayısı

1.068

991

1.013

Toplam Doğum Sayısı

3.694

3.270

3.508

Primer Sezeryan Oranı (%)

18,54

21,01

28,68